logoblack 

English עברית


מקרקעין


XO אחזקות בע"מ הינה חברת רכש מובילה בארץ ובעולם בתחום של בנייני משרדים ותעשייה קלה.

פעילויות החברה פיתוח, תחזוקה, ניהול והשבחה של נדל"ן, עזרו לה לצבור מומחיות בזיהוי שינויים בשוק העולמי ומגמות המאפשרים לה לזהות ולאתר נכסים מניבים בהזדמנות עבור לקוחותיה.

XO HOLDINGS פועלת לזיהוי וניצול הזדמנויות עסקיות ומתמחת במתן חוות דעת תוך הצגת גידול משמעותי בהיקף פעילותה הן בשוק המקומי והן בשוק הבין לאומי. 

פרויקט הכובשים 1
...
פרויקט הכובשים 2
...
פלורנטין
...